Koszykowa w kierunku Mokotowskiej

Koszykowa

Patrol powstańczy na Koszykowej. Większość kamienic zachowała się do dzisiaj. Zdjęcie z połowy września ’44 autorstwa Mariana Grabskiego “Wyrwy”.Chłodna róg Wroniej

Chłodna róg Wroniej

Patrol „Agatona” przeskakuje Chłodną. 3 sierpnia patrol pod dowództwem porucznika Stanisława Jankowskiego „Agatona” na dalekim rozpoznaniu kieruje się ul. Wroniu w kierunku południowym. W skład patrolu wchodzą także: kapral podchorąży Witold Ambroziewicz „Witek”, szeregowy Wojciech Bernatowicz „Marek”, szeregowy Maciej Piechotka „Jacek”, szeregowy Leon Putowski „Pakulski” oraz autor zdjęcia, cichociemny Stefan Bałuk „Kubuś”.Chłodna Waliców

Waliców


Patrol „Agatona” przekracza gruzowisko szkoły przy Chłodnej 11/13 róg Waliców 34. Zdjęcie wykonał Stefan Bałuk „Kubuś”.Zgoda

Zgoda

Zbiórka powstańców na ulicy Zgoda pod “Domem pod Orłami”. Tuż obok nich dwa świeże groby. Zdjęcie zrobione przez Mariana Grabskiego “Wyrwę” w sierpniu ’44.
Świętokrzyska róg Jasnej

Świętokrzyska Jasna

9 sierpnia - powstańcy na motocyklu na ul. Świętokrzyskiej. Widok na Jasną w kierunku placu Dąbrowskiego. Zdjęcie Joachima Joachimczyka ps. „Joachim”.
Chmielna przy
Nowym Świecie

Chmielna przy Nowym Świecie

Warszawiacy budują barykadę z płyt chodnikowych pod czujnym okiem jednego z powstańców. Zdjęcie Stefana Bałuka “Starby” zrobione w pierwszych dniach sierpnia ’44.Długa przy Kilińskiego

Długa Kilińskiego

Barykada przy Długiej u wylotu Kilińskiego. Ujęcie w kierunku Nowomiejskiej. W tle dawny Pałac Raczyńskich - wówczas szpital powstańczy przy Długiej 7. Zdjęcie Jerzego Chojnackiego ps. „Chojna”.Szpitalna róg Boduena

Szpitalna Boduena

Barykada na rogu Szpitalnej i Boduena wzmocniona zdobycznym działem przeciwpancernym Jagdpanzer 38(t) „Hetzer”. Powstańcy przechrzcili go na „Chwata”
Zdjęcie wykonał Joachim Joachimczyk „Joachim”.Warecka

Warecka

Nieznany z nazwiska ani pseudonimu powstaniec z dumą prezentuje swój pistolet. Ulica Warecka miądzy Nowym Światem a Placem niegdyś Napoleona a dziś Powstańców Warszaway. Zdjęcie wykonał Joachim Joachimczyk “Joachim” 6 sierpnia ’44.
Plac Dąbrowskiego

Plac Dąbrowskiego

Żołnierze kompanii „Anna” Batalionu „Gustaw”- o d lewej: kpral Jerzy Sikorski „Sixton”, kapral Kazimierz Dąb „Kazik”, sanitariuszka Henryka Wieczorek „Heniuta”, podporucznik. Henryk Ożarek „Henio”, kapral Tadeusz Przybyłowski „Roma”, kapral podchorąży Antoni Dobraczyński „Hel”. Kapral „Sixton” trzyma w ręku powstańczą gazetę „Rzeczpospolita Polska” z informacjami o pertraktacjach kapitulacyjnych. W tle zbombardowny Prudential. Zdjęcie zrobił Wiesłąw Chrzanowski “Wiesław 1-go lub 2-go pażdziernika ‘44.Konopczyńskiego

Konopczyńskiego

Dwaj powstańcy czytają gazetkę „Warszawa Walczy” obok barykady na rogu Kopernika i Konopczyńskigo Zdjęcie zrobił Joachim Joachimczyk „Joachim” 15 sierpnia.
Plac Trzech Krzyży

Plac 3 Krzyży


Podporucznik Stanisław Sasinowski „Żbik”, dowódca 3 plutonu II kompanii szturmowej batalionu OW-KB „Sokół” przy kamienicy pl. Trzech Krzyży 16. W głębi widać barykadę u wylotu Żurawiej. Zdjęcie Mariana Grabskiego ps. „Wyrwa”.
Bracka róg Widok

Bracka róg Widok

Patrol powstańczy mija barykadą przy ul. Widok I wychodzi na Bracką. Zdjęcie Eugeniusza Hanemana zrobione 16 sierpnia ’44.
Marszałkowska
róg Wilczej

Marszałkowska róg Wilczej

Powstańcy na Barykadzie na Marszałkowskiej na wysokości Wilczej. W tle widać narożnik słynnej restauracji “Ziemiańska” i sklep firmy Fraget. Zdjęcie wykonane w kierunku wschodu w 2 dekadzie sierpnia ’44 przez Edwarda Wojciechowskiego.Marszałkowska przy Piusa

Marszałkowska Piusa


Sierpień ’44. Grupa powstańców stoi przy bramie kamienicy przy Marszałkowskiej 56. W tle widać wylot ul. Piusa. Zdjęcie wykonał Marian Grabski „Wyrwa”.Aleje Jerozolimskie na wysokości Kruczej

Krucza

Powstańcy z kompanii „Anna” batalion „Gustaw” przechodzą okopem Al. Jerozolimskie na wysokości Kruczej. Na pierwszym planie, tyłem porucznik Wojciech Sarnecki „Wojtek”. W głębi widoczna wysoka kamienica Krucza 34. Zdjęcie zrobił Wiesław Chrzanowski „Wiesław”.Mokotowska róg
Jaworzyńskiej

Mokotowska róg Jaworzyńskiej

Na barykadzie kapral podchorąży Stanisław Kozaczyński “Strażak” z 2 kompanii batalionu “Golski”. Zdjęcie wykonał Andrzej Bargiełowski “Stańczyk” w sierpniu ’44.PASTa

PASTA

20 sierpnia - grupa powstańców z Batalionu „Kiliński” przed gmachem dopiero co zdobytej PASTy (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej) przy Zielnej 39. Moment uwieczniony przez Eugeniusza Lokajskiego „Broka”.Mokotowska przed
Koszykową

Mokotowska Koszykowa

Powstaniec z batalionu „Ruczaj” z karabinem i bagnetem. Widok w kierunku placu Zbawiciela. Fotografia autorstwa Edwarda Wojciechowskiego.Świętokrzyska róg Czackiego

Świętokrzyska róg Czackiego

Zdjęcie zrobione 23 sierpnia ’44 przez Joachima Joachimczyka “Joachima” tuż po zdobyciu gmachu Komendy Policji na Krakowskim Przedmieściu 1. Ze zdobyczną bronią od lewej
(najprawdopodobniej) kapral Tadeusz Jerzy Depczyk "Drohojemski I" ze zgrupowania "Gurt", z niemieckim lekkim karabinem maszynowym typu MG 08/15 „Maxim” na ramieniu to plutonowy podchorąży Zygmunt Sadkowski "Wacek”, następnie strzelec Julian Bednarski "Morski" z kompani "Lewara" i (prawdopodobnie) strzelec Ryszard Lipski "Zimny" ze zgrupowania "Bartkiewicz".Piusa Xi (dziś Piękna)

Piękna

Wrak spalonego lekkiego czołgu produkcji włoskiej na ulicy Pięknej nieopodal „Małej PASTy”. Autorem fotografii jest Wacław Loth „Kupiec”.
Bracka róg
Nowogrodzkiej


Bracka róg Nowogrodzkiej

Podporucznik Stanisław Sasinowski „Żbik”, dowódca 3 plutonu II kompanii szturmowej Batalionu “Sokół”. Zdjęcie zrobił Marian Grabski “Wyrwa” w sierpniu 44’.
Izabela Wilbik „Iza” na Wareckiej


Iza Wilbik przy Wareckiej

Izabela Wilbik „Iza” z kolegami z „Czaty 49” odpoczywa na podwórku przy Wareckiej na tyłach Nowego Światu po ewakuacji ze Starówki. Zdjęcie po wyjściu z kanałów 1 września zrobił Joachim Joachimczyk „Joachim”.
Bracka róg
Nowogrodzkiej przy Mysiej


Bracka, Nowogrodzka i Mysia

27 sierpnia - oficerowie batalionu „Sokół” obserwują kolejny niemiecki nalot na Śródmieście. Tożsamości dziewczyny w kombinezonie nie udało się ustalić. Zdjęcie Joachima Joachimczyka „ps. Joachim”.
Miodowa róg Kapucyńskiej


Miodowa

Sanitariuszka przy przewróconym tramwaju - fragmencie barykady przegradzającej Miodową.
Zdjęcie autorstwa Jerzego Chojnackiego ps. „Chojna”.
Długa na wysokości Katedry Wojska Polskiego


Długa przy Katedrze

Koniec sierpnia ’44 - powstaniec z karabinem Mauser na stanowisku strzeleckim w okopie przegradzającym ulicę Długą. Zdjęcie Wiesława Chrzanowskiego ps. Wiesław”
Prudential od Kopernika

Prudential od Kopernika

Prudential trafiony dwutonowym pociskiem burzącym kalibru 600 mm z samobieżnego moździerza typu Karl. Zdjęcie autorstwa Sylwestra Brauna "Krisa” (jedno z serii) zrobione 28 sierpnia z dachu kamienicy przy Kopernika 28.
Chmielna
róg Brackiej


Chmielna róg Brackiej

Podporucznik Eugeniusz Lokajski “Brok” – fotograf, dokumentalista
Powstania, oficer łącznikowy Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru
Warszawa Armii Krajowej. Zdjęcie zrobione w 3 dekadzie sierpnia ’44
jego własnym aparatem.
Moniuszki przy
Marszałkowskiej

Moniuszki przy Marszałkowskiej

Plutonowy podchorąży Włodzimierz Radajewski. Za nim budynek słynnej “Adrii”. Zdjęcie zrobione w pierwszej dekadzie sierpnia ’44 przez Eugeniusza Lokajskiego “Broka”.
Solec przy Ludnej

Solec Ludna

Powstaniec na stanowisku strzeleckim na barykadzie przy ul. Solec przed skrzyżowaniem z Ludną. Widok w kierunku wiaduktu Mostu Poniatowskiego. Zdjęcie zrobione 30 sierpnia przez Joachima Joachimczyka ps. „Joachim”.
Boduena 5 róg Jasnej

Boduena róg Jasnej

Zbiórka pododdziału powstańczego. Zdjęcie wykonał Marian Grabski “Wyrwa” w sierpniu ’44.
Skorupki

Skorupki

Początek września - grupa powstańców przechodzi ulicą Skorupki w kierunku Marszałkowskiej. Widok od ul. Hożej. Fotografia Mariana Grabskiego ps. „Wyrwa”
Rynek Starego Miasta

Rynek

Powstańcy przy kamieniczce na Rynku pod numerem 31. Zdjęcie z sierpnia autorstwa Jerzego Chojnackiego „Chojny”.
Kościół św. Krzyża

Kościół św Krzyża

Nieznany powstaniec obserwuje przedpole na Krakowskim Przedmieściu. Zdjęcie zrobione z wnętrza kościoła przez wyburzony fragment ściany frontowej około 25 sierpnia ’44. Jego autorem jest Eugeniusz Haneman.
Złota przy Zgoda

Złota przy Zgoda

Zdjęcie nieznanej dziewczyny na tle zbombardowanej ulicy Złotej między Zgoda a Marszałkowską. Zrobił je w połowie wrześniu ’44
Eugeniusz Lokajski “Brok”.
Aleje Ujazdowskie
u wylotu Wilczej

Aleje Ujazdowskie

Powstańcy wychodzą z kanału na wysokości kamienicy przy Alejach Ujazdowskich 34. Zdjęcie autorstwa Mariana Grabskiego “Wyrwy” z września ’44.
Boduena w kierunku Jasnej

Boduena strażacy

Dwaj nierozpoznani powstańcy z pododdziału Straży Ogniowej Korpusu Bezpieczeństwa stoją przy bramie budynku przy Boduena 5. Zdjęcie Mariasna Grabskiego ps. „Wyrwa”.
Plac Dąbrowskiego
w kierunku Jasnej

Plac Dąbrowskiego Jasna

Grupa powstańców z kompanii “Anna” batalionu “Gustaw” wraca ze stanowisk w (nieistniejącym już) Domu Hersego do kwatery w Towarzystwie Ubezpieczeniowym “Polonia” przy Jasnej 19. Zdjęcie Wiesława Chrzanowskiego “Wiesława”
z drugiej połowy września 44’.
Zdzisław Orzechowski „Skrzat” przy Brackiej

Zdjęcie44b

Po raz pierwszy publikowane zdjęcie z 20 września ’44. Od lewej: Bogdan Borycki „Nowik” i Zdzisław Orzechowski „Skrzat”. Zdjęcie wykonane przez nieznanego autora na wysokości domu Braci Jabłkowskich w kierunku ulic Szpitalnej i Zgoda. Archiwum prywatne Arkadiusza Szajnera.
Tamka

Tamka

Grupa powstańców z Oddziału Osłonowego WZW pod dowództwem porucznika Stefana Berenta "Steba", udaje się po granaty do rusznikarni w warsztatach "Gerlacha" przy ulicy Tamka 38. Zdjęcie zrobione w 3 dekadzie sierpnia przez Eugeniusza Lokajskiego "Broka".
Moniuszki przed Marszałkowską

Marszałkowska Moniuszki

Kapral podchorąży Antoni Tuleja „Niedźwiedź”z kompanii „Koszta” jedzie motocyklem ulicą Moniuszki nieopodal Marszałkowskiej. Zdjęcie Eugeniusza Lokajskiego „Broka” z pierwszej dekady sierpnia’
Śniadeckich

Śniadeckich

4 października ’44 na ulicy Śniadeckich kolumna powstańców czeka na rozkaz wymarszu do niewoli. Za nimi budynek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego przy Śniadeckich 8. Autorem zdjęcia jest Edward Wojciechowski.
Marszałkowska 66 róg Wilczej 34

Marszałkowska 66 róg Wilczej 34

Żołnierze (najprawdopodobniej) batalionu Iwo na posterunku przy barykadzie na rogu Marszałkowskiej i Wilczej. Zdjęcie wykonał w sierpniu ’44 Marian Grabski “Wyrwa”.
Jasna 26

Jasna 26

Porucznik Stefan Szempliński „Stefan” z kompanii „Anna” Batalionu „Gustaw” przed wejściem do hotelu Victoria przy ulicy Jasnej 26. Porucznik Szempliński trzyma w ręku 10 dolarów, pierwszy i zarazem ostatni żołd powstańczy. Zdjęcie powstało 5 października ’44, jego autoraem jest Wiesław Chrzanowski "Wiesław"
Krakowskie
Przedmieście 1

Krakowskie Przedmieście 1

Patrol powstańczy na podwórzu zdobytego gmachu Komendy Policji przy Krakowskim Przedmieściu 1. Za nimi ściana boczna kościoła św. Krzyża. Od lewej: strzelec Wojciech Reszczyński "Rolnik", strzelec Kazimierz Rytter "Szef", w swetrze strzelec Janusz Ornatowski "Roland", ostatni to kapral pchor. Eugeniusz Świerkowski "Grześ". Zdjęcie powstało 23 sierpnia ’44 – zrobił je Eugeniusz Lokajski "Brok".
Jasna 5

Jasna 5

Grupa kobiet - uczestniczek powstania przechodzi Jasną w kierunku Sienkiewicza. Zdjęcie z sierpnia autorstwa Mariana Grabskiego ps. „Wyrwa”
© 2014 Marcin Dziedzic